Visi Kami

Memperkaya Kehidupan Bersama

Misi Kita

Tujuan kami adalah untuk menyatukan setiap insan bagi memperkayakan kehidupan bersama dengan membuat perubahan positif dalam kehidupan orang ramai.

Kami sentiasa memberi tumpuan kepada pembangunan manusia dan percaya bahawa kami boleh membina insan dari semua lapisan masyarakat untuk mencapai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka.

Kami menyasarkan kepada penghasilan produk berinovatif yang mendapat penganugerahan demi memenuhi setiap keperluan hidup untuk membolehkan setiap insan mempunyai kehidupan yang sihat dan bermakna.

Latihan dan perkongsian pengetahuan kami bertujuan memupuk, menyokong dan membimbing orang kami dengan peralatan yang betul untuk membina perniagaan mereka dan menjaminkan keadaan kewangan masa depan yang kukuh.


Menjadi sebuah organisasi jualan langsung terkemuka di dunia yang memperkaya kehidupan dengan memupuk dan menyumbang kuasa kepada insan untuk merealisasikan impian mereka.

Nilai Kami

Kekalkan hati dan jiwa Elken kerana ia membentuk budaya dan membimbing kami untuk meningkatkan kehidupan dengan cara yang bermakna:

Kualiti

Kualiti Elken melingkungi Manusia, Produk dan Perkhidmatan. Ini adalah cara hidup kita.

Integriti

Integriti ialah tanda kami. Kami berpegang teguh pada taraf dan kelakuan yang paling beretika.

Hormat

Kami menghargai kelainan sebagai satu aset dan menghormati perwatakan unik pekerja, pemegang amanah harta, komuniti dan alam sekitara kami.

Keghairahan

Kami menyokong sikap pemenang yang menjurus kepada keunggulan. Kami dahagakan pembelajaran dan perkongsian. Kami teruja tentang peningkatbaikan berterusan dan senantiasa bersedia untuk berubah.

 

Kami menerapkan keakraban dan sokongan padu antara satu sama lain dalam setiap aspek. Di Elken, kami menyemai semangat kekitaan dengan memupuk perpaduan dan kepercayaan semasa bekerjasama demi merealisasikan impian kami.

Bersama-sama dengan prinsip asas dan budaya hati ke hati, inilah pendekatan kepada budaya “Elken Way”.


Menjadi sebuah organisasi jualan langsung terkemuka di dunia yang memperkaya kehidupan dengan memupuk dan menyumbang kuasa kepada insan untuk merealisasikan impian mereka.