Antara usaha kami untuk menyebarkan kasih sayang dan belas kasihan dalam membantu masyarakat termasuk:

helping-communities-01

Inisiatif kesihatan dan pemakanan

kempen derma darah tahunan syarikat di seluruh negara; mengumpul dana untuk program kesedaran kanser negara.

Misi bantuan bencana

kempen mengumpul dana untuk Tabung Nanyang JE Kemanusiaan untuk menyokong petani yang kehilangan mata pencarian mereka semasa wabak itu; pusat pungutan di seluruh negara dan penyediaan makanan & keperluan asas untuk mangsa banjir maut di seluruh Malaysia.

Kempen kebajikan

mengumpul dana untuk kanak-kanak sekolah yang hidup di bawah garis kemiskinan di seluruh negara; lawatan perayaan untuk berkongsi makanan dan menyebarkan kasih sayang & keceriaan kepada rumah anak-anak yatim, rumah orang tua & badan-badan kebajikan lain di seluruh negara.

enter

helping-communities-01

Inisiatif kesihatan dan pemakanan

kempen derma darah tahunan syarikat di seluruh negara; mengumpul dana untuk program kesedaran kanser negara.

Misi bantuan bencana

kempen mengumpul dana untuk Tabung Nanyang JE Kemanusiaan untuk menyokong petani yang kehilangan mata pencarian mereka semasa wabak itu; pusat pungutan di seluruh negara dan penyediaan makanan & keperluan asas untuk mangsa banjir maut di seluruh Malaysia.

Kempen kebajikan

mengumpul dana untuk kanak-kanak sekolah yang hidup di bawah garis kemiskinan di seluruh negara; lawatan perayaan untuk berkongsi makanan dan menyebarkan kasih sayang & keceriaan kepada rumah anak-anak yatim, rumah orang tua & badan-badan kebajikan lain di seluruh negara.

enter